På träningslära.se har man uppdaterat sin gamla artikelserie om viktnedgång:
https://traningslara.se/viktnedgang-del-i-introduktion/

Speciellt den 5:e delen om myter om detta fann jag intressant:
https://traningslara.se/viktnedgang-...n-mangd-myter/